RICOH THETA V
Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat użytkowania aparatu RICOH THETA V.

  • Zawartość i zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą być inne niż w przypadku rzeczywistego urządzenia w zależności od aplikacji lub wersji oprogramowania wewnętrznego.
  • Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne aparatu do najnowszej wersji. Poniżej opisano sposób aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.Poniżej podano historię aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
    https://support.theta360.com/pl/download/firmware/v/
  • Poniżej przedstawiono szczegółowy opis aplikacji dostępnych dla aparatu RICOH THETA V.
    https://theta360.com/pl/about/application/
  • Zrzuty ekranu podstawowej aplikacji smartfona w niniejszej instrukcji pochodzą z wersji „RICOH THETA for iPhone” (podstawowa aplikacja w systemie iOS). Aplikacja „RICOH THETA for Android” (podstawowa aplikacja w systemie Android) może się nieznacznie różnić.
    * Aplikacje dla systemów iOS i Android różnią się funkcjami.