RICOH THETA S
- instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat użytkowania aparatu RICOH THETA S.

 • Zawartość i zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą być inne niż w przypadku rzeczywistego urządzenia w zależności od aplikacji lub wersji oprogramowania wewnętrznego.
 • Przed użyciem należy zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne aparatu do najnowszej wersji. Poniżej opisano sposób aktualizacji oprogramowania wewnętrznego aparatu.
  https://support.theta360.com/pl/manual/s/content/pc/pc_09.html
  Poniżej podano historię aktualizacji oprogramowania wewnętrznego.
  https://support.theta360.com/pl/download/firmware/s/
 • Zrzuty ekranu aplikacji na smartfony w niniejszym dokumencie pochodzą z wersji RICOH THETA for iPhone. Aplikacja RICOH THETA for Android może się nieznacznie różnić.
  *Aplikacje dla systemów iOS i Android różnią się funkcjami.